Aplicația de realitate augmentată “RACUN” a fost realizată în anii 2020-2021, în cadrul proiectului “Realitate Augmentată pentru Cunoașterea Naturii”, finanțat în cadrul programului Fondul Științescu – Prahova, Ediția a II-a, pentru Școala gimnazială din Lapoș. Coordonatorul proiectului a fost dna prof. Maria Veronica Moraru.

Aplicația de realitate augmentată a fost concepută, proiectată și testată de dr. ecolog Dorin Alexandru Pop de la firma Education Up SRL (www.educationup.eu) în colaborare cu echipa de proiect de la Școala din Lapoș și realizată tehnic de echipa de programatori de la firma Visuosofts (https://visuosofts.com) din Islamabad, Pakistan.

         Prin proiect am dezvoltat un instrument educațional cu ajutorul căruia îi apropiem pe elevii Școlilor gimnaziale din Lapoș și Apostolache de științele naturii: chimie, fizică, biologie, într-un mod integrat și foarte aplicat. Obiectivele majore ale proiectului au fost: de a-și fixa cunoștințele de fizică, chimie, biologie, geografie și istorie în mod integrat, prin practică, și de a-și îmbogăți cunoștințele despre  arealul geografic în care trăiesc. Atingerea acestor 2 obiective s-a realizat cu ajutorul unor ateliere de informare/documentare, ateliere de  studio a  unor fenomene naturale prin  experimentare și prin utilizarea în ecosisteme naturale a unei aplicații mobile de realitate augmentată.   

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • Creșterea interesului  elevilor pentru științe, dezvoltarea  creativității, a disponibilităților de informare, organizare și diversificare prin participarea activă la ateliere și activitățile interactive multimedia, realitate augmentată;
 • Dezvoltarea capacităților de corelare a teoriei cu practica ( „Stiu si la ce mă ajută să știu!”), fixarea cunoștințelor din domeniul  științelor naturii prin metode si mijloace moderne și  atractive (realitate augmentată),   a competentelor de comunicare, de lucru în echipă,  de abordare interdisciplinară a științelor si de extindere a cercetărilor din laboratorul școlii în „laboratorul mobil”;
 • Dezvoltarea competențelor digitale prin utilizarea dispozitivelor mobile pentru cercetarea mediului inconjurător (instrumente și aparate  moderne, ușor de conectat la telefon);
 • Promovarea unei culturi științifice în rândul elevilor: cunoașterea, cercetarea și diseminare  a rezultatelor obținute.                                                    

Aplicația mobilă de realitate augmentată a fost dezvoltată pentru telefoanele mobile care operează sub sistemul Android și a fost concepută pentru ghidarea elevilor pe 2 trasee tematice care străbat ecosisteme naturale și seminaturale în com. Lapoș, respectiv Apostolache.

Instrumentul educațional împlinește în același timp mai multe deziderate:

 • îi obișnuiește pe elevi să utilizeze într-un mod eficient și util tehnologia digitală de care se simt atât de atrași,
 • le explică elevilor noțiuni de chimie-fizică-biologie când parcurg traseul tematic,
 • output-ul proiectului (aplicația mobilă) devine disponibil unui număr mare de tineri din zonă (inclusiv turiști),
 • traseele tematic și aplicația aferentă devine un motiv puternic de a ieși în natură și de a explora cu un ochi de naturalist mediul înconjurător,
 • elevii se obișnuiesc cu ideea de știință cetățenească (citizen science), conform noii orientări a strategiei de cercetare a UE Orizont 2020,
 • elevilor li se dezvoltă competențele digitale ceea ce îi pregătește pentru o lume în care utilizarea dispozitivelor mobile va deveni omniprezentă,
 • le fixează elevilor cunoștințele de științe naturale învățate teoretic la școală,
 • le servește elevilor informații și cunoștințe din domeniul științelor naturale într-o modalitate prietenoasă și interactivă.

Dezvoltarea aplicației mobile și activitățile aferente au constat în:

 • cartarea pe teren a obiectivelor naturale care se pot constitui în obiective de fixare integrată a noțiunilor de fizică-chimie-biologie din programa școlară V-VIII;
 • stabilirea câte unui traseu tematic pentru fiecare grup țintă (în Lapoș și Apostolache);
 • redactarea textului pentru aplicația mobilă;
 • proiectarea, dezvoltarea și achiziționarea aplicației mobile de realitate augmentată;
 • urcarea aplicației mobile pe platforma Google Play ca aplicație gratuită;
 • realizarea materialelor de promovare și a instrucțiunilor;
 • realizarea unei campanii pe facebook;
 • achiziționarea echipamentului de studiu în teren a obiectivelor de fixare integrată;
 • parcurgerea traseelor tematice cu cel puțin 60 de elevi;
 • colectarea de date din teren și analiza acestora la disciplinele de specialitate;
 • realizarea unui ghid de practică în teren și
 • realizarea materialelor de promovare.

Aplicația mobilă de realitate augmentată poate reprezenta un adevărat ghid digital în natură, explicând elevilor noțiuni cheie de fizică-chimie-biologie, pe măsură ce ajung în proximitatea obiectivelor naturale de fixare a noțiunilor, precum: cristalizare naturală, salinitate, compoziție chimică, roci calcaroase, habitate naturale, ecosisteme  specifice  Văilor Cricovului Sărat și Nișcov.